#OBE Najbliższe warsztaty podróży poza ciałem Warszawa 3-4.02.2018  Trzeba wcześniej zgłosić chęć uczestnictwa.