#OBE Najbliższe warsztaty podróży poza ciałem wkrótce.  Trzeba wcześniej zgłosić chęć uczestnictwa.