Poznaj Swoją Moc Twórczą! Poznaj możliwości Twojej Intuicji!

Obecnie kursy odbywają się online z bezpośrednim indywidualnym uczestnictwem każdego kursanta.

Osobiste zaproszenie Antoniego Przechrzty na kurs rozwoju intuicji

#postrzeganiepozazmysłowe  #telepatia  #intuicja #jasnowidzenie #remoteviewing #clairvoyance


I. Widzenie Wewnętrzne (online i Warszawa) 1-2.08.2020r.

 

II. Widzenie Zdalne: data będzie ustalona z absolwentami I stopnia.

 

III. Widzenie Zdalne - Jasnowidzenie - Channelling 19-20.09.2020

 

 Intuicja kobieca , intuicja męska. Poznaj możliwości Twojej Intuicji!

 

 

Kurs Rozwój Intuicji - Postrzegania Pozazmysłowego  autorski program Antoniego Przechrzty


  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Najczęściej godziny zajęć: sobota 10 - 18 i niedziela 10 - 14 z przerwą na obiad godz.13.30 w sobotę.

Czy kierujesz się na co dzień głosem intuicji? Znasz ludzi odnoszących sukcesy w życiu i biznesie dzięki intuicji? Chciałbyś odkryć i uruchomić moc głosu wewnętrznego? Zapraszam na kurs. 

Doskonalenie intuicji - zagadnienia ogólne wykład Antoniego Przechrzty

I:  Widzenie Wewnętrzne

Świadomość w sobie, trening uważności, metoda jednego słowa, medytacja i wizualizacja, podróż do dzieciństwa, jak usłyszeć głos wewnętrzny (pismo intuicyjne), psychometria: odczyt z włosa w kopercie (wprowadzenie), wprowadzenie do Stargate, wizja i projektowanie przyszłości.

Pierwszy stopień skierowany jest na odczyt informacji z siebie: na wsłuchiwanie się we własną sytuację życiową, rozumienie siebie i poszukiwanie rozwiązań dla Siebie. Służy też nawiązaniu kontaktu ze swoim wnętrzem. Służy też takiemu przygotowaniu własnego organizmu, aby w dalszych stopniach kursu uczestnicy mogli sobie radzić z bardziej zaawansowany ćwiczeniami dotyczącymi świata zewnętrznego.

II: Widzenie Zdalne - Remote Viewing

Wprowadzenie do telepatii, wprowadzenie do widzenia zdalnego, metoda Stargate (podstawy), psychometria (podstawy),  widzenie aury, tworzenie wizji wg technik najbardziej rozpoznanych ekstrasensów w historii m.in. Nostradamus, Edgar Cayce, Ossowiecki, Klimuszko a także pismo inspirowane (wprowadzenie).

Drugi stopień skierowany jest na pozazmysłowe odszukiwanie informacji z zewnątrz.

III stopień: Postrzeganie Pozazmysłowe - Jasnowidzenie

Wielopoziomowy odczyt auryczny, telepatia i widzenie zdalne (poziom zaawansowany), psychometria - poziom zaawansowany, channelling i wgląd w poprzednie wcielenia.

 Inwestycja po 450 zł za I i II  stopień jeżeli zrobiona przedpłata do 1 tyg. przed kursem (100zł), później 500 zł, w dniu kursu 550 zł. Zniżka 20% jeżeli przyjdziesz z drugą osobą na kurs. Można też mieć prywatne lekcje w systemie godzinowym w Warszawie i przez tel / internet. Chcesz obniżyć cenę kursu do minimum? Wyślij e-maila do osób zainteresowanych. Każda osoba, która przyjdzie z twojej rekomendacji obniża cenę twojego kursu o 20% natomiast cztery powodują że kurs jest bezpłatny. Wpłaty prosimy kierować na konto: Instytut Realizacji Siebie: BNP Paribas  83 2340 0009 0030 2400 0000 0579  

Opis pojęć:

Rozpoznawanie i uwalnianie bloków z przeszłości: analiza w stanie alfa i theta przy współpracy z umysłem, prowadząca do zrozumienia i uzdrowienia sytuacji z przeszłości powodujących bloki emocjonalne, psychiczne i fizyczne.

Widzenie zdalne polega na dostrajaniu się do rzeczy, miejsca lub osoby, której szukamy, o której chcemy się coś dowiedzieć, zlokalizować ją, odczytać  sytuację w jakiej się ona znajduje, odległość tutaj nie odgrywa roli.

Przewidywanie przyszłości i projekcja przyszłości polega na wczuwaniu się w rozwój sytuacji  na zasadzie dostrajania się z punktu widzenia naszej egzystującej rzeczywistości jako punkt odniesienia, jeżeli ta przyszłość nie jest satysfakcjonująca odnajdujemy możliwe opcje zmiany przyszłości. W tą pracę włączamy też w medytacji naszą nadświadomość i negocjujemy z podświadomością. Przewidywanie przyszłości obejmuje wgląd w rozwój  przyszłych wydarzeń lokalnych i globalnych. Na warsztatach mieliśmy niezwykle trafne odczytywanie wydarzeń z przyszłości na świecie np. katastrofa WTC New York na tydzień przed tym wydarzeniem.

Psychometria polega na odczytywaniu informacji na podstawie rzeczy, z którą osoba, o której chcemy się coś dowiedzieć  miała kontakt.

Pismo inspirowane to channeling polegający na spontanicznym docieraniu do informacji wewnętrznej i wydobywaniu jej poprzez pisanie.

Widzenie aury polega na takim przygotowaniu wzroku, aby gołym okiem zobaczyć co się dzieje w aurze człowieka. Wszyscy uczestnicy widzą aurę na zajęciach.

Na zajęciach stwarzamy warunki do tego, aby uczestnicy byli w stanie sami dotrzeć do ważnych dla nich informacji, które mogły by im pomóc przetransformować własne życie. Jednym z głównych celów warsztatów Rozwoju Intuicji jest odkrywanie misji życiowej czyli tego, co dla nas najlepsze oraz opracowywanie strategii do realizacji celów, a drugim jest nauczenie się metod, które potrafią dać przewodnictwo dla innych.

Rekomendujemy powtórzenie kursu dla utrwalenia metod. Osoby powtarzające płacą połowę lub uczestniczą bezpłatnie gdy przyjdą z nowym uczestnikiem.

 

Opisy odczytów z kursów Rozwoju Intuicji-Jasnowidzenia 

  

Dlaczego warto wziąć udział w zajęciach?

Wywiad z Antonim Przechrztą o rozwoju intuicji IV wymiarze 07/2012  Irena Stanisławska "Masz dar"

Co mówi nauka o warsztatach Antoniego Przechrzty, widzeniu zdalnym, prekognicji, telepatii i uzdrawianiu

Dowody na istnienie Telepatii i Jasnowidzenia

Jasnowidzenia można się nauczyć ("Gwiazdy" listopad 2005) - artykuł "Gwiazdy Mówią"

Opisy odczytów z kursów Rozwoju Intuicji-Jasnowidzenia

We invite you to the course:

 

 "Intuition- Remote Viewing 

 

 

 

 - author's workshop of Antoni Przechrzta MA RAS mNFSH

 

 

Everyone has extraordinary skills to use Intuition. Everyone has the opportunity to discover and use this often dormant potential.

It is especially important these days to realize: "Who we are," discover our inner, natural potential, capabilities and resources, return to contact with the heart field and inner feelings, inner guidance.

 

 

  

Let’s get to know yourself! Get to know your creative power! Discover the possibilities of your intuition! It will help you not only in your private life but also in business.

 

What benefits will you get from the course? What will you learn?

 

You will:

 

  • develop your intuition - extrasensory perception resources, thanks to which you will be able to better recognize and understand your life: professional, private situations and find the best solutions,
  • you gain insight into the true internal motives and intentions of people,
  • you will open yourself to unlimited access to inner wisdom that will direct you to the implementation of your mission and help you discover the meaning of life,
  • you will get support in the development of conscious life, therapeutic work, personal and professional / business matters.

 

    I level - internal vision:

 

Reading information from within yourself, deep insight into your own life situation, understanding yourself and finding the best solutions.

You will learn how to receive and use information from extrasensory areas inaccessible to the conscious mind.

You will learn exercises: awareness in yourself, mindfulness training, "one word" method, registering emotions, "internal voice" method (intuitive writing), the latest and most effective methods of awaking intuition, developing vision, insight and healing childhood, as well as creative design and vision of the future.

 

II level of Intuition Development - remote viewing

 

Introduction to telepathy, introduction to remote vision, the Stargate method (basics), psychometry (basics), seeing the aura, vision creation according to the techniques of the most recognized clairvoyants in history, among others Nostradamus, Edgar Cayce, Ossowiecki, Klimuszko and also an inspirational writing(introduction). The second level is directed at extrasensory seeking of information from outside.

 

 

III level of Intuition Development

 

Multilevel auric reading, Stargate method, telepathy and remote viewing (advanced level), psychometry - advanced level, channeling, insight into past lives.

 

Antoni Przechrzta M.A. (RAS) is a Polish healer, psychotherapist and artist. Member of the NFSH since 1991, runs courses in Poland and worldwide. Languages: Polish, English, German. Founder (2007) and CEO of a sister organization: Polish Association of Spiritual Healers (Polskie Stowarzyszenie Duchowych Uzdrowicieli).Trained students of Medical School (Royal London Hospital), runs Institute for Self-Realisation (Instytut Realizacji Siebie) within which he teaches spiritual healing and runs intuition development and remote viewing courses. Students in Poland have opportunity to become full members of The Healing Trust as there is Examining Panel of the Polish NFSH members. Antoni is actively involved in a process of creating a constructive liaison with Ministry of Health, medical professionals and complementary medicine taking part in scientific and medical conferences, parliamentary discussions and media engagement promoting spiritual healing and holistic approach as a necessary component of health and well-being which should be present in a public health service. Tel. +48607387737 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.uzdrawianie.com fb: Instytut Realizacji Siebie Twitter: Antoni Przechrzta

 

 

 

  Registration, information:

  tel. +48 607 387 737, +48 600587848(what’s up, viber)  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.uzdrawianie.com  fb: Antoni Przechrzta

 

 

Wie entwickelt man Intuition und außersinnliche Wahrnehmung?


Training  mit Antoni Przechrzta M.A. mNFSH akkreditiertem Lehrer von The healing Trust UK nach seiner eigenen Methode

Warum ist die Entwicklung der Intuition und der außersinnlichen Wahrnehmung so wichtig?

Stell dir vor, dass du deine Intuition und dein Potential der außersinnlichen Wahrnehmung entwickelst und wirst dann imstande sein, deine Lebens- und Berufssituation besser zu erkennen und dadurch bessere Lösungen finden zu können. Möchtetst du imstande sein, viel schneller die Absichten der Mitmenschen zu erkennen?

Wäre es nicht wunderbar, sich auf den unbegrentzen Zugang zu deiner inneren Weisheit zu öffnen, die dich zur Realisierung deiner Lebensaufgabe führt und den Sinn des Lebens zeigt?

Du kannst dir sicher sein, dass das Gelernte im Alltag und Beruf hilfreich sein wird und die Lebensqualität erhöht.

Erfahre es im Seminar, das genau für dich bestimmt ist.

Program: Training der Aufmerksamkeit, Methode der inneren Stimme intuitives Schreiben, Entwicklung der Vision, Einsicht und Heilen der Kindheit, Kreatives Entwerfen, Vision der Zukunft, Telepathie, Aura sehen

Weitere Infos In Deutsch unter: +49 151 128 577 07 , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ANTONI PRZECHRZTA (M.A. mNFSH, akkreditierter Lehrer The Healing Trust UK). Geistheiler und spiritueller Lehrer, zugelassener Lehrer von NFSH The Healing Trust, Leiter von Instytut Realizacji Siebie (Institut der Selbstverwirklichung) und Vorsitzender von Polskie Stowarzyszenie Duchowych Uzdrowicieli PSDU (Polnischer Verein der Geistheiler). Er besitzt auch den Master-Abschluss in Familienaufstellungen von Bert Hellinger. Antoni Przechrzta studierte Kunst in Royal Academy of Arts in London. Er nimmt an wissenschaftlichen Symposien im Bereich Integrale Medizin teil, arbeitet mit Ärzten und Heilpraktikern zusammen, leitete Seminare im Bereich Alternativ- und Komplementärmedizin in London, u.a. im Royal London Hospital und bietet Workshops zur Selbstverwirklichung nach eigener Methode: Entwicklung der Intuition, außersinnliche Wahrnehmung und Geistheilen. In seiner Arbeit greift er nach Elementen der Intuition, außersinnlicher Wahrnehmung und spiritueller Bereiche des Menschen. Als Geistheiler und spiritueller Lehrer verfügt er bereits über jahrelange Erfahrung und gibt seinen Studenten eine wunderbare Möglichkeit, nicht nur neues Wissen und neue Fähigkeiten zu erwerben sondern auch Lösungen von Problemen bereits im Unterricht zu finden.


 

xx

 

 

 

Opinie w dyskusji na temat kursów intuicji Antoniego Przechrzty z forum o hunie

Co ostatnio uczestnicy napisali o kursie Rozwoju Intuicji:

Każda nauka, każdy dar musi wypracować własną metodę. Chciałbyś rozwinąć dar jasnowidzenia? Trafnego odczytywania intuicji? Nie wystarczy bardzo chcieć. Bez prawdziwego zagłębiania się w temat niewiele osiągniemy. Jeśli jednak skorzystamy z doświadczenia osób, które zgłębiły to zagadnienie (potrafią słuchać swej intuicji i odróżnić ją od innych "głosów i odczuć"), możemy osiągnąć prawdziwą satysfakcję i radość z tego Boskiego Daru. Dostrzeżesz wtedy, że trzeba nieustannie podążać za tym darem, doskonalić go, a osiągnięcie celu zależy tylko od Ciebie. Możemy działać różnymi metodami, kiedy poszukamy w nas samych Prawdy Umysłu Boskiego, dostrzeżemy, że jest to podstawa działania każdego umysłu. Kursy Antoniego Przechrzty pomagają w przebudzeniu tej świadomości i zrozumieniu jej działania. Ćwiczenia poprzedzone przekazywaną wiedzą i bezpośrednio medytacją wskazują, że nic nas nie ogranicza. Oryginalność i coraz wyższy stopień trudności w/w ćwiczeń pozwala nam rozpoznawać nasze skojarzenia, rozumieć ich źródło często niespodziewane, a przede wszystkim pomagają uświadomić sobie, że najlepszym przewodnikiem w życiu każdej istoty jest jej własna wewnętrzna siła, którą Antoni pomaga nam odnaleźć, oszlifować i korzystać z niej, a tym samym odrzucić wszystko, co nas osłabia.
Polecam - uczestniczka kursu.

„Kurs spełnił moje oczekiwania, uspokoił emocje, usłyszałam odpowiedzi na ważne dla mnie pytania. Jasnowidzenie to talent, który można rozwijać. Kurs pomaga w nauczeniu się sposobów pozyskiwania informacji. Zobaczyłam jak można rozwijać dalej ten talent. Czekałam na ten kurs i w końcu udało się mi w nim uczestniczyć. Dziękuję.”

„Jasnowidzenie nie jest iluzją. Kurs pomoże mi w rozwoju duchowym. Otrzymałam odpowiedzi – potwierdzenie, że droga, którą podążam jest słuszna. Mam odpowiedzi, na dręczące mnie pytania. Otrzymałam też informacje dla innych osób. A prowadzący? Wybitny autorytet! Do zobaczenia na kursie Duchowego Uzdrawiania.”

„Kurs bardzo pomaga, wiadomo w jakim kierunku rozwinąć intuicje – bardzo intensywny. Antoni dziękuję. Jesteś dobrym nauczycielem.”

„Jasnowidzenie jest realne, ale wymaga dużo praktyki. Będę wdrażał w życie to, czego nauczyłem się na kursie, bo trening czyni mistrza. Mając bardzo dobrego mistrza wykładowcę, można dużo się nauczyć.”

„Podoba mi się, że nauczyciel nie jest śmiertelnie poważny i nie traktuje tych umiejętności jako czegoś wyjątkowego. Ćwiczenia na kursie wydawały się trudne, ale rezultaty były co najmniej zastanawiające.”

„Bardzo podobały mi się ćwiczenia rozwijające wrażliwość i odczuwanie. Nauczyłem się odczytywać swoje odczucia, odczuwać również sercem. Prowadzący jest miłą osobą. Atmosfera, którą stwarza, pomaga czuć się komfortowo i bezpiecznie na kursie. Kurs mnie wzbogacił i za to dziękuje. Najbardziej podobało mi się ćwiczenie czucia duchowej sfery kolegów z kursu.”

"Udało mi się na kursie otrzymać informacje na temat innych osób, które to informacje się potwierdziły."

„Ćwiczenia były zaawansowane, ale może dlatego, że wykonywałam je po raz pierwszy. Trzeba po prostu do nich wracać, by móc osiągać dobre rezultaty.”

„Potwierdziłem sobie, że jasnowidzenia można się nauczyć. Na kursie otrzymujemy doskonałe narzędzia do rozwoju intuicji. Bardzo pomaga w rozwoju. Dzięki Antoniemu miałem to, o czym bardzo marzyłem – kontakt z przewodnikiem. Odczułem jego miłość. To dla mnie coś ponad wszelka wartość. To, że z Antonim nie ma relacji i dystansu mistrz- uczeń nastraja do otwartości i napełnia nadzieją.

„Na kursie doświadczyłem wyciszenia i uspokojenia wnętrza. Na I stopniu więcej byłem w stanie odczytać ukryte w pudełku przedmioty, natomiast na II stopniu udało mi się szybciej wprowadzić w stan medytacji. W ćwiczeniach w parach odgadła w 100% mój przekaz.”

„Mam zamiar przyjść na III stopień. To, czego się nauczyłam jest przydatne w życiu na 100%. Jest dla mnie ciągłą zagadką, że człowiek tak jak ja może dotrzeć do tak niezwykłych informacji i ma takie nieograniczone możliwości.”

Na warsztatach jasnowidzenia  uczestnicy uczą się używać intuicji, zdolności para-psychicznych, aby lepiej rozumieć siebie i innych.

Zajęcia polegają na dostrojeniu się do obszarów duchowości, do głosu wewnętrznego - głosu duszy. Uruchamiamy wrażliwość naszych zmysłów i własnego umysłu na odczyt informacji. Podczas ćwiczeń otwiera się możliwość kontaktu z Opiekunami, Przewodnikami Duchowymi, którzy mogą być pomocni w odnajdywaniu informacji do rozwiązania wielu zawiłych i skomplikowanych spraw.

Intuicja jest nieodzowna w odkrywaniu sensu życia, zadań do zrealizowania, możliwości. Rozwój intuicji jest bardzo pomocny w analizie sytuacji: szczególnie w psychoterapii, medycynie, nauce i wynalazczości. Jest też pomocny w każdej sytuacji życiowej począwszy od relacji międzyludzkich poprzez prowadzenie biznesu itd.

 

"Ciekawy kurs, bardzo wiele mi dała medytacja do domu naszego dzieciństwa. Wspaniała atmosfera".

"Bardzo fajna tematyka, prowadzony kurs przez autentycznego mistrza. Prowadzący - fajna ciepła osobowość, budujący zaufanie i dobrą atmosferę".

"Intuicja to mega ciekawy temat i jestem bardzo zadowolona w wejścia w pracę w tym temacie. Lekka atmosfera, ciekawe ćwiczenia, czułam się swobodnie podczas tych dni pracy z Toba Antoni. Dziękuję i wiem, że kolejny II st. już mnie ciągnie". Iza.

"Kurs ciekawy, dużo medytacji i wskazówki do rozbudzenia intuicji. Atmosfera bardzo ciepła, bliska. Szkoda, że częściej nie jest organizowany w naszym mieście. Każdemu byłby pomocny, również kurs duchowego uzdrawiania".

O telepatii

Aby skutecznie porozumiewać się z drugą osobą, powinna ona odebrać od nas i stworzyć w swoim umyśle i przestrzeni aurycznej podobny obraz do tego, który my mamy w swoim umyśle, dlatego oprócz słów pomocnym jest tworzenie obrazu i odczucia tego, o czym mówimy z intencją, aby osoba, do której informacja jest kierowana zrozumiała o co nam chodzi. Pomocnym jest także połączenie emocjonalne, intelektualne i duchowe. Jak już czujemy tę osobę, z którą się mamy porozumiewać telepatia dla nas powinna być łatwa i pełna sukcesu.

Powodzenia, Antoni

 Jak rozwinąć własną intuicję?

Intuicja jest naturalną zdolnością człowieka. Jest wewnętrznym ostrzeżeniem i przeczuciem i bywa doradcą w życiu codziennym przy podejmowaniu decyzji. Jest przebłyskiem myślowym, w którym dostrzega się rozwiązanie problemu lub odpowiedź na nurtujące pytanie.

W historii było wielu, którzy pomagali intuicyjnie rozwikłać problemy: od Nostradamausa po Ossowieckiego rozwijali metody odczytywania tego, co za kryję się za kurtyną czasu i przestrzeni. Jedni jasnowidzieli spontanicznie a inni stosowali metody, pozwalające rozwinąć tą zdolność. Dla Davida Morehouse'a, z programu Stargate rozwijający się duchowo mają większe możliwości odczytu zdalnego i prekognicji. Prowadząc zajęcia Rozwoju Intuicji / Postrzegania pozazmysłowego dostrzegam, że można rozwinąć przeczucia wydarzeń przyszłości oraz zdolność odczytywania przeszłości. Dobra  metoda pomaga - jedni mają skłonność do widzenia obrazów w umyśle, inni do jasnosłyszenia.

Co udało się odczytać na Kursach Rozwoju Intuicji:

 

 

W zaklejonej kopercie zdjęcie Kościoła św Elżbiety (Fara) w  Nowym Sącz. W miejscu centralnym obraz Jezusa Przemienionego Wnętrze i zewnętrze budynku - odczytane przez A. H. Słowa, które nasuwały się kursantce po dotknieciu zaklejonej koperty z załączonym wewnątrz zdjęciem: "most, woda, kościół, dużo ławek, wysoki ceglany budynek, krzyż, witraże, fiolet, żółty, zieleń, ambona. Troska, wiara, oddanie, harmonia, piękna brama biała, dużo ludzi".

Zadaniem było odczytanie tego, co znajduje się wewnątrz zamkniętego pudełka.

A co było w następnym pudełku?

Wielu z nas chciałoby wiedzieć: co zrobić, aby spotkać tego jedynego i wspaniałego partnera, ułożyć sobie życie miłosne. Intuicja może podpowiedzieć. Spełnia też rolę w medycynie, psychoterapii i biznesie. Może naprowadzić w poszukiwaniu zaginionych czy w rozwiązywaniu zawiłych spraw życiowych: np. "czy wracać do kraju czy jeszcze pozostać na emigracji". Ojciec Klimuszko intuicyjnie nie tylko dobierał zioła dla pacjentów, ale przepowiedział krótkie życie papieża Jana Pawła I oraz wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża. Edgar Cayce był w stanie na odległość opisać symptomy choroby i podawał receptury skutecznych leków.

W każdym z nas tkwi zdolność, dzięki której możemy znajdować rozwiązania problemów osobistych i globalnych. Spośród kończących kursy Rozwoju Intuicji wielu stosuje ją we własnym biznesie, w terapii czy nawet na giełdzie. Inni korzystają z  intuicji na własne potrzeby.

Proste ćwiczenia rozwijające intuicję

1. Ćwiczenie dwóch kopert: do jednej wkładamy kartkę z cyfrą "1" a do drugiej z cyfrą "2". Wybieramy losowo jedną z kopert i wsłuchując się w głos intuicji rysujemy kształt cyfry. Można dodawać kolejne cyfry.

2. Ćwiczenie: Po przygotowaniu spisujemy myśli aż do stanu "pustki" naszego umysłu. Następnie zadajemy pytania dot. kwestii nas interesujących i to, co spontanicznie przychodzi notujemy. Później analizujemy.

Antoni Przechrzta


 

Przekaz

Nie jesteście tu przypadkiem. Jesteście częścią wielkiego planu Stwórcy.

Życie tu na Ziemi zmienia się. Wchodzicie w nowa erę, erę Wodnika.

Jesteście prekursorami, a za wami przyjdą następni.

Rozwijajcie wasze zdolności , bo już niedługo będą wam one bardzo pomocne.

Każdy ma swój unikalny dar.

Na wiele spraw spojrzycie nowym okiem, będziecie patrzeć również sercem. Dlatego też temu ostatniemu zwróćcie szczególną uwagę.

Jesteście prowadzeni. Jesteście pouczani. Macie z nami kontakt.  Wspierajcie się nawzajem.

spisany przez Marka, uczestnika kursu w Londynie